Cranio & Zo

Praktijk voor craniosacraal- & traumatherapie, Bachbloesemtherapie, coaching, mindfulness, helend tekenen en massage

Voor bedrijven

De Arbo Unie kopt in een persbericht van 5 juli 2023: ‘Alarmerende cijfers: Verzuim door psychische klachten in 2023 hoger dan ooit.’

Praktijk Cranio & Zo kan een belangrijke rol spelen bij het gezond worden en gezond houden van medewerkers.

De afgelopen 10 jaar heb ik mezelf in de praktijk gespecialiseerd in stressregulatie, traumaverwerking en het samen met de cliënt opsporen en oplossen van oude patronen. Daarnaast was ik een aantal jaren werkzaam binnen de zorg als supportwerker, woonbegeleider op een locatie met bewoners met een lichte verstandelijke beperking, gedragsproblemen en een ex-verslaving en als beweegagoog in de verpleeghuiszorg onder andere op de afdeling Dementerenden Zeer Ernstig Probleemgedrag en het Regionaal Expertise Centrum Korsakov. Hierdoor heb ik ruim ervaring opgedaan van het werken in de zorg.

Ik verzorgde verschillende workshops, zoals complementaire zorg en belevingsgerichte zorg en was ik co trainer/trainingsactrice in de agressietraining Belevingsgericht Omgaan met Ongewenst Gedrag, waardoor ik een goed beeld heb gekregen van de knelpunten van het werken in de zorg.

Verzuim:
Juist de één op één beroepen, zoals die in de zorg, zijn gepredisponeerd voor burnout. Stressregulatie, het herkennen van wat triggert en het bewaken van de eigen grenzen zijn belangrijke voorwaarden om uit het dal van een burnout te komen en/of eruit te blijven. Door een combinatie te gebruiken van craniosacraaltherapie, traumatherapie, coaching en helend tekenen, eventueel ondersteund met Bachbloesemtherapie en massage komt het lichaam weer tot rust, leert de cliënt de eigen stress te reguleren en de eigen grenzen te (her)kennen. Hierdoor kan de medewerker zichzelf gezond houden of weer gezond worden en terugkeren op de werkvloer.

Workshops & trainingen:
Daarnaast behoort het geven van een workshop of training aan de medewerkers ook tot de mogelijkheden. Het gaat hierbij om de workshop/training: stress regulatie, complementaire therapie, belevingsgerichte zorg en mindfulness. Het is uiteraard ook mogelijk om workshops op maat te verzorgen.

Interesse?
Heeft u interesse in één van de mogelijkheden, stuur dan een mail naar: cranioenzo@gmail.com

'Clients do not come first. Employees come first. If you take care of your employees, they will take care of the clients.'
Richard Branson


E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn